De 7 hoofdchakra's

 

De chakra’s                                               

 De chakra’s zijn energiecentra in het etherisch lichaam, die zorgen voor uitwisseling van energie tussen het lichaam en de kosmos. Zij zijn de transformatoren van kosmische energie. Wanneer voldoende energie-uitwisseling plaatsvindt voelen wij ons energiek en vitaal. De chakra’s kunnen meer of minder goed functioneren, hetgeen samenhangt met de lichamelijke- en/of emotionele gesteldheid waarin men op dat moment verkeert. Er zijn 7 hoofdchakra’s, de kleinere laten we even buiten beschouwing.

 

De chakra’s werken samen met de endocriene klieren. Dit zijn klieren met een inwendige afscheiding, beter bekend als hormoonklieren.

De chakra’s zijn op diverse manieren te beïnvloeden zoals aromatherapie, edelsteentherapie, meditatie, yoga, soundhealing, bachbloesemtherapie, kruiden, magnetiseren, endocriene klier-oefeningen, kleurtherapie, ademhalingsoefeningen, enz.

De allerbelangrijkste methode echter is bewustwording !

Het bewust worden van angsten, frustraties, oude overtuigingen, vooroordelen, enz. Snelle spirituele groei is alleen mogelijk door te durven kijken naar onszelf en de moed hebben oude patronen los te laten.

Hoe groter het bewustzijn van de mens, hoe hoger de grootte en het trillingsgetal van de chakra’s. Daardoor een sterkere uitstraling.

 

Door het activeren van de chakra’s worden de diverse lagen van de aura positief beïnvloed. Fysiek zal je lichaam gezonder en stralender worden. Emotioneel gezien kun je meer vreugde ervaren en zullen je emoties meer in harmonie zijn. Mentaal gezien wordt je denken rustiger, helderder en creatiever. En spiritueel gezien krijg je meer inzichten en sta je meer open voor je intuïtie.

 

Elk chakra afzonderlijk staat voor een bepaald thema, een bepaalde levensperiode waarin dat thema het meest actief is, bepaalde lichaamsfuncties, enz. Ieder chakra is verbonden met een bepaalde kleur, geur, edelsteen, klank, planeet, enz. Daardoor kunnen ook via dat soort behandelingen de chakra’s worden beïnvloed.